MİKROBİYOLOJİ

 

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji Departmanı için ürünlerin mikrobik kontaminasyon açısından güvenliği en yüksek önceliğe sahiptir. Ürün geliştirme aşamasındayken yalnızca gerekli ve mümkün olan en düşük miktarda koruyucunun kullanıldığından emin olmak için koruyucu yükleme testleri (ürünlerin üründe çoğalmamaları kaydıyla ilgili bakteri ve mantarlarla tekrarlı olarak inoküle ve enkübe edilmesi) aracılığıyla koruyucu kullanımı optimize edilir. Ham maddeler, ambalajlama ve üretim sistemleri ve bitmiş ürünler mikrobiyolojik saflık açısından dikkatle kontrol edilir. Hiçbir patojen Mikrobiyoloji Departmanı personelinin ve son teknoloji ürünü laboratuvar ekipmanlarının gözünden kaçmayı başaramaz.